เครื่องมือจัดการช่องทางเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการการขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ เพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจโรงแรมและป้องกันการจองเกิน เครื่องมือที่ว่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มยอดขายของอสังหาริมทรัพย์

ChannelKuจะเชื่อมต่อและอัปเดตอัตราค่าบริการให้อัตโนมัติทำการจองOTA ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทำให้สามารถประหยัดเวลาและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเพิ่มยอดการจองได้