Trình Quản Lý Kênh là một công cụ để quản lý bán hàng thông qua các kênh phân phối trực tuyếnnhằmphát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và tránh tình trạng overbooking. Phần mềm này đặc biệt hữu ích để tối đa hóa việc các bán dịch vụ lưu trú từ nhỏ đến hàng trăm phòng, cho thuê kỳ nghỉ và thậm chí cả đại lývới nhiều nơi lưu trú.

ChannelKu sẽ tự động kết nối và cập nhật tỷ lệ trình trạng phòng còn trống, lên lịch cho tất cả các OTA trong nước và quốc tế được liệt kê và nhờ đó, có thể tiếtkiệm rất nhiều thời gian và giảm thiểu các lỗi thủ cônggiúpnhận được nhiều đặt phòng hơn.