Tham gia Chương trình Đại lý của chúng tôi

Bạn có thể nhận được một khoản hoa hồng đáng kể khi giới thiệu Bookandlink cho người dùng khách sạn mới. Nhiều nhà thiết kế web, cố vấn kinh doanh, v.v. đã rất vui lòng khi giới thiệu Bookandlink chỉ vì dựa trên những lợi ích mà nó mang lại cho chủ sở hữu nơi lưu trú. Với Chương trình Đại lý này, chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng lợi ích cho những người giới thiệu chúng tôi.

Chúng tôi có hai chương trình khác nhau, hoặc các mô hình lương thưởng; chương trình giới thiệu và chương trình đối tác. Hãy chọnchương trình phù hợp nhất với bạn và doanh nghiệp của bạn.


  I have read and accept the terms & conditions.

  Chương trình giới thiệu

  Chương trình giới thiệu Bookandlink cung cấp cho bạn 30% hoa hồng cho tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bởi khách hàng được giới thiệu trong12 tháng đầu tiên(hợp đồng 1 năm). Chương trình giới thiệu phù hợp với các doanh nghiệp muốn tăng doanh thu ngay lập tức.

  Ví dụ như – đối với mỗi khách hàng được giới thiệu của Khách sạn 21 phòng, bạn có thể kiếm được:

  Tài khoản Tiêu chuẩn: Rp 2.400.000

  Tài khoản Pro: Rp 3.000.000

  Chương trình Đối tác

  Chương trình Đối tác phù hợp với các doanh nghiệp muốn tạo ra thu nhập có lợi cho họ trong nhiều năm tới. Mức giá hợp đồng của chúng tôi thấp hơn từ30% đến 50% so với mức giá được công bố

  Bạn sẽ tiếp tục nhận được hoa hồng cho tất cả các khoản thanh toán do khách hàng thực hiện vô thời hạn.

  Chúng tôi cũng có thể cung cấp giải pháp Nhãn Trắng và tất cả giao diện sẽ dưới tên Doanh nghiệp của bạn.