Chụp và tính phí thẻ tín dụng của Khách ở bất kỳ bước nào của Đặt phòng và từ bất kỳ Nguồn nào:từ Đặt phòng trực tiếp, từ các OTA hoặc chỉ đơn giản bằng cách thêm thẻ thủ công trong hệ thống.

Payku giúp khách thanh toán nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.